Meteen beginnen met
L
essen? 030 - 69 54 762 of 06 - 51 57 10 51

Algemene voorwaarden

Privacy beleid

Autorijschool De Kruijf  verwerkt ter uitvoering van de cursus-, les- dan wel ieder andersluidende overeenkomst welke u met Autorijschool De Kruijf  aangaat persoonsgegevens Autorijschool De Kruijf verwerkt uw persoonsgegevens dan ook in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbeschermingsbescherming, in kracht getreden per 25 mei 2018. Bij het aangaan van de lesovereenkomst, waar het privacybeleid onderdeel van uitmaakt, wordt u geacht bekend te zijn met de wijze waarop, voor welk doel en voor welk tijdsbestek Autorijschool De Kruijf  uw gegevens verwerkt en zo ook indien gewenst verwijderd kunnen worden.

Geheimhoudingsverklaring

Autorijschool De Kruijf  verplicht zich, onvoorwaardelijk en onherroepelijk, tot geheimhouding tijdens en na beëindiging van de cursus- les- ofwel ieder andersluidende overeenkomst welke u met Autorijschool De Kruijf  aangaat van alle (bijzondere) persoonsgegevens waarvan zij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs kan vermoeden Autorijschool De Kruijf garandeert dat al haar werknemers die toegang hebben tot persoonsgegevens van cursisten, gebonden zijn middels de aan de in dit artikel omschreven verplichting tot geheimhouding en zich daarbij onthouden van het kopiëren, doorgeven, overdragen of anderszins ongeoorloofd verspreiden van persoonsgegevens aan derden. Deze verplichting geldt slechts niet indien en voor zover openbaarmaking is geboden op grond van de wet en/of rechterlijke uitspraak, in welk geval de te openbaren informatie zo beperkt mogelijk zal worden gehouden.

Disclaimer

Dit document is met grote zorg enkel en alleen voor het gebruik van de leden van de Vereniging Rijschool Belangen (VRB)/Federatie Autorijschool Management (FAM) opgesteld. Delen, vermenigvuldigen, openbaar maken, of anderszins commercieel gebruik in welke vorm dan ook is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de VRB/FAM ten strengste verboden. VRB/FAM 1-04-2018.