Meteen beginnen met
L
essen? 030 - 69 54 762 of 06 - 51 57 10 51

Betalingsvoorwaarden

Losse lessen worden contant na afloop van de autorijles afgerekend, mits anders overeengekomen.
Pakketten dienen voor aanvang van de eerste autorijles te worden betaald.

Prijswijzigingen voorbehouden.

Rekeningnummer: NL84 INGB 0004 0720 23

t.n.v. E.J. de Kruijf, Zeist